Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

VIKTIG INFO  FOM. 01.01.2014. VED ØYEBLIKKELIGHJELP

KLIKK PÅ LINKEN NEDENFOR:

https://www.vaaler-he.kommune.no/artikkel.aspx?Aid=20101&Back=1

 Viktig informasjon

22. august 2016 kl. 09:06

PERMISJON

Dr Brendstrup går ut i permisjon fom. 250816. Han blir borte i  1 år.